(ML) Phụ Sủng (Thi Quỷ Giới)

 Phụ Sủng (Thi Quỷ Giới)

phụ sủng.jpg

Tên: 父宠(尸鬼界)

Tác giả: 錾刀爷们

Thể loại: 1×1, phụ tử niên thượng, cường đại mỹ công, ấm áp, sủng văn, linh dị thần quái, bất luân chi luyến, HE.

Tình trạng: Hoàn

Edit: Tiểu Nguyệt

Nguồn: VnSharing – Wattpad

đọc tiếp